ARTIKEL

Soil Classification

Tanah merupakan suatu lapisan sedimen lepas seperti kerikil, pasir, lempung, lanau, ataupun campuran dari bahan

Scroll to Top